FAQ

Allmänna

OM TRADEPLACE

F: Vad är Tradeplace?
S:
 Tradeplace är en fristående mötesplats på Internet för europeiska återförsäljare och tillverkare av hushållsprodukter och småelektronik. Tradeplace grundades av BSH Hausgeräte GmbH, Electrolux Home Products, Whirlpool Europe, TP Vision och Philips Personal Health. Tradeplace kommer att utvecklas till en alleuropeisk e-handelsplats. Det handlar om att ytterligare förbättra den elektroniska kommunikationen mellan tillverkare och distributörer. Målet är att ge återförsäljarna ännu bättre service.

F: Vad erbjuder Tradeplace?
S: 
Nu får återförsäljaren och elektronik branschen, möjlighet att, genom en gemensam portal, nå de nätbaserade tjänsterna hos de tre företag som grundat Tradeplace. Den möjligheten har den europeiska vitvarubranschen aldrig tidigare kunnat erbjuda.

  • Återförsäljarna behöver inte längre logga in och ut på olika webbplatser. De går direkt in på portalen och kan där söka information om produkter och leveranstider eller lägga order.
  • I framtiden kommer återförsäljarna också att kunna ansluta sina egna orderbehandlingssystem direkt till portalen.

F: Varför skapades Tradeplace?
S: 
Det är allt viktigare för återförsäljarna att snabbt och enkelt kunna kommunicera med tillverkarna.

Det är allt viktigare för återförsäljarna att snabbt och enkelt kunna kommunicera med tillverkarna.BSH Hausgeräte GmbH, Electrolux Home Products, Whirlpool Europe, Indesit Company och Philips Personal Health Europe småel starka förespråkare för ökad enhetlighet och standardisering när det gäller vitvarutillverkarnas affärssystem och småelsbranschen.

Ett faktum är att många tillverkare redan har investerat i Internet-system som är integrerade med deras ERP-system (Enterprise Resource Planning; produktion, tillverkning, beställning, kundtjänst etc.). Det innebär att de, i realtid, kan förse återförsäljarna med uppdaterad information. Målet för Tradeplace är att bistå dessa tillverkare så att de kan dra nytta av gjorda investeringar och ytterligare utveckla arbetet med standardisering.

F: Är det många tillverkare som vill gå med i Tradeplace?
S: 
Det är för tidigt att svara på det. Men med tanke på de fördelar det innebär att delta räknar vi med ett stort intresse i en snar framtid. Naturligtvis välkomnar vi alla tänkbara deltagare.

F: Vad är det för skillnad på den här portalen och andra?
S: 
Tradeplace kommer att skilja sig från andra genom att erbjuda direkt tillgång till e-tjänster från ledande märken, information som uppdateras i realtid tack vare integration med tillverkarnas ERP-system. (Se även föregående fråga.) Tradeplace innebär att standardiseringsarbetet underlättas när det gäller system, processer och transaktioner småels branschen. Exempel: Återförsäljarna behöver bara logga in en gång på en webbplats. Tradeplace stöder PI-certifierad produktinformation enligt den standard som definierats av Applia (European Household Appliance Manufacturers) och arbetar för att införa ett system där återförsäljarnas system för orderhantering kan kopplas samman med tillverkarnas med hjälp av Internet-standarden XML.

FÖRDELAR OCH KUNDSTÖD

F: Vilka fördelar får jag som återförsäljare av att ansluta mig till Tradeplace?
S: 
Tradeplace ger återförsäljaren effektiv service och enkel, snabb tillgång till tjänster av hög kvalitet, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. För första gången kan tillverkare och återförsäljare av vitvaror och småel utnyttja en Internet-baserad tjänst som bygger på en gemensam portal. Nu slipper hushållsmaskiner och småel branschen ålogga in och ut på olika webbplatser: Det räcker med EN webbplats och ETT lösenord för att få tillgång till en mängd information från en rad tillverkare.

F: Vilka fördelar ger det här mig som tillverkare?
S: 
Tradeplace betyder att tillverkarna får en gemensam plattform för arbetet med att ge återförsäljarna förbättrad service. Med den gemensamma portalen når tillverkaren ett stort antal återförsäljare. Och de investeringar som man redan gjort i programvara kan tas tillvara med ett minimum av integreringsarbete. Tillverkarnas egna portaler behåller sitt oberoende genom att de hålls separata från andra tillverkares system. Ett gemensamt Call Center avlastar tillverkarna och ger specialisthjälp online och på så sätt en komplett och effektiv service åt kunderna.

F: Är det svårt att använda Tradeplace?
S: 
Nej, inte alls. Via Tradeplace når man, med ett enda inloggningsnamn och ett enda lösenord, information från en rad tillverkare. Det behövs bara en Internet-uppkoppling för att återförsäljaren och småels tillverkare ska kunna göra online-affärer med vitvarutillverkarna.

F: Finns det någon kundtjänst som kan hjälpa mig?
S: 
Ja. Tradeplace har ett flerspråkigt Call Center till stöd för kunderna. Här får man all hjälp som någon kan behöva för att använda tjänsterna på Tradeplace. Om en fråga däremot är specifik för en enskild tillverkare ska kunden fortfarande ta kontakt med den aktuella tillverkaren. Call Centers öppettider: måndag till lördag 09:00 till 17:00. Operatörerna kan besvara frågor på ”skandinaviska”, engelska, franska, holländska, italienska, spanska och tyska (ytterligare språk kommer efter hand). Kunderna når Call Center via e-post: (helpdesk@tradeplace.com)

AFFÄRSINFORMATION

F: Varför har man skapat Tradeplace?
S:
 Tradeplace innebär fördelar för både återförsäljare och tillverkare av vitvaror. Det är ett branschredskap för att upprätthålla direktkontakt. Tillverkarna söker nya sätt att förbättra servicen gentemot återförsäljarna, vilket i sin tur ska ge nöjdare slutkunder. Återförsäljarna vill använda de elektroniska affärslösningar som finns, men kräver att tillverkarna använder sig av gemensamma tekniska standarder.

F: I vilka länder är finns Tradeplace ?
S:
 Tradeplace finns numera inom alla serviceområden i hela västeuropa, utvecklingen av tjänsten inom nya länder fortsätter dagligen.

F: Viken är er strategi för partnerskap?
S:
 Vår strategi är att förmedla ny, lovande teknologi till våra kunder. Det som driver oss är kundfokus. Det handlar också om att leverera högkvalitativa tjänster som bygger på standardteknologi.

F: För Tradeplace samman de deltagande märkenas affärsverksamhet
S:
 Nej, Tradeplace svarar för service och vår roll påverkar inte på något sätt affärsrelationen mellan tillverkarna och återförsäljarna.

F: Vänder sig Tradeplace till någon särskild typ av återförsäljare?
S:
 Tradeplace mål är att möta alla typer av återförsäljares behov. Det är därför vi erbjuder ett Internet-baserat system och lösningar där återförsäljarnas system kan kommunicera med tillverkarnas.

F: Är Tradeplace öppet för konsumenter?
S:
 : Nej,Tradeplace är reserverat för business-to-business. Avsikten är att stärka relationen mellan återförsäljare och tillverkare genom att minska krångel och effektivisera distributionen av vitvaror.

F: Är Tradeplace öppet för alla distributörer?
S:
 Ja, alla europeiska distributörer, oavsett storlek och marknad, kan delta i Tradeplace.

F: Vilka märken deltar idag?
S: AEG, Ariston, Arthur Martin Electrolux, Atlas, Balay, Bauknecht, Bosch, Constructa, Electrolux, Faure, Frigidaire, Husqvarna, Gaggenau, Ignis, Indesit, Laden, Lynx, Merloni, Neff, Parkinson Cowan, Rex, Scholtès, Siemens, Tricity Bendix, Volta, Whirlpool, Zanker, Zanussi, Zoppas and Philips Personal Health
 Europe 
F: Vilka är de ansvariga hos Tradeplace?
S:
 Ledningen består av medarbetare som lånats ut från de tre företag som grundat Tradeplace. Vad man sökt är en blandning av branscherfarenhet och kompetens, kommersiell såväl som teknisk. Nyckelpersoner i ledningsgruppen:

Jean-Noel Thibault
Digital Transformation Director EMEA
Electrolux Appliances AB

Fabio Ciarlantini
EDI Excellence EMEA Manager
Whirlpool Corporation

Alain Hollenthoner
Head of Sales Operations Europe
TP Vision Europe B.V.

Karel van der Horst
Regional Digital Officer Europe
BSH Hausgeräte GmbH

Koen van der Post
Tradeplace Operations Manager

 

TEKNIK

F: Hur kommer mina uppgifter att skyddas? Hur har Tradeplace löst datasäkerheten?
S: 
Säkerheten har högsta prioritet. Datasäkerhet och integritet skyddas genom kryptering, säkerhetsrutiner och brandväggar.

F: Kommer Tradeplace att ge uppgifter från mig till andra aktörer?
S:
 Nej, det är enbart den som en order riktas till som får ta del av informationen. Tradeplace ger inga upplysningar till andra medlemmar.

F: Behöver återförsäljarna byta datasystem för att kunna använda Tradeplace?
S:
 Nej, allt som behövs är en Internet-uppkoppling. När det sedan gäller kommunikation mellan återförsäljarens system och tillverkarens kommer det heller inte att krävas några nya lösningar. Alla deltagare ska kunna kommunicera med alla, oavsett vilket program eller ERP-system som används. (Enterprise Resource Planning; produktion, tillverkning, beställning, kundtjänst etc.) Tradplace kommer att ge de tekniska specifikationer som gäller för att göra integrationen möjlig.

F: Behöver återförsäljaren någon som ansvarar för inloggningsnamn, lösenord och tillstånd?
S:
 Det är helt upp till återförsäljaren. Hur man gör beror sannolikt på hur stort företaget är och hur många personer som registreras. Däremot garanterar Tradeplace att data skyddas genom kryptering, processkontroll och brandväggar.

F: Hur blir det med XML?
S:
 XML (Extensible Markup Language) är ett regelverk för hur man, över Internet, kan möjliggöra automatiskt utbyte av information och tjänster mellan datorer. XML är idag en webbstandard som gör att företag lätt och kostnadseffektivt kan utföra transaktioner online med sina kunder och partners. XML används också för att leverera ljud, video och data över nätet. Tradplace kommer att utveckla en XML-baserad lösning för att ta hand om vissa typer av transaktioner.

F: Och vad händer med EDI?
S:
 EDI, Electronic Data Interchange, är en tidig standard för e-handel och informationsutbyte mellan företag och har använts sedan början av 1980-talet. De investeringar tillverkare och distributörer gjort i EDI kommer att kunna utnyttjas också i framtiden. Tradeplace kommer att erbjuda ett alternativ eller ett tillägg till EDI, beroende på vilka önskemål och utvecklingsplaner som våra partner har.

F: Kommer det att finnas länkar till andra webbplatser?
S:
 Ja, Tradeplace planerar att lägga ut länkar till sådant som kan tillföra något till våra deltagares leverantörskedja.

ATT ANSLUTA SIG TILL TRADEPLACE

F: Hur kan mitt företag bli medlem?
S: 
Återförsäljare kan registrera sig genom Tradeplace Call Center. Du kan ringa 08 – 566 107 91 eller använda sidan för (helpdesk@tradeplace.com). Tillverkare som vill delta tar direktkontakt med någon av medlemmarna i ledningsgruppen för Tradeplace.

F: Måste återförsäljarna betala?
S:
 Det kostar för närvarande ingenting att få tillgång till olika märkens portaler genom Tradeplace.

F: Vad ingår i medlemskapet?
S:
 Registrerade användare får tillgång till information och andra tjänster som erbjuds av de olika tillverkarna. Det kan gälla produktinformation och leveransläge, order och orderuppföljning etc. Som medlem kan man också kontakta Call Center för problemlösning och tips om hur man får tillgång till tjänster via Internet.

F: Vad kommer jag att kunna göra på Tradeplace?
S:
 Tjänsterna kan variera från märke till märke. Det som de flesta idag erbjuder är: produktinformation (PI-certifierad), information om leveranstider, möjlighet att lägga och följa upp order etc. I framtiden kommer man också att kunna ansluta sitt affärssystem till tillverkarnas.