//8690078.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8690078/raw_assets/public/addmark-clean-theme/images/tradeplace-horizontaal.jpg

1 min read

Jean-Noel Thibault mianowany kierownikiem ds. technologii

Featured Image

Tradeplace B.V., wiodący dostawca rozwiązań e-commerce B2B, ma przyjemność ogłosić zatrudnienie Jeana-Noela Thibaulta na stanowisku kierownika ds. technologii. Dzięki silnej historii przywództwa technicznego i udokumentowanym osiągnięciom, Jean-Noel wnosi do Tradeplace bogactwo wiedzy specjalistycznej, zapowiadając obiecujący okres innowacji i postępu.

DOŚWIADCZONY LIDER TECHNOLOGICZNY

Kariera Jean-Noela Thibaulta pokazuje zaangażowanie w postęp technologiczny. Jako dyrektor ds. transformacji cyfrowej w Electrolux A.B. w Europie, Jean-Noel wykazał się umiejętnościami doradcy technologicznego, prowadząc inicjatywy takie jak prognozowanie sprzedaży oparte na sztucznej inteligencji, agenci konwersacyjni z analizą nastrojów oraz usprawnione procesy dzięki zautomatyzowanej analizie treści i wsparciu rzeczywistości rozszerzonej.

Jean-Noel odegrał również kluczową rolę we współzarządzaniu Tradeplace B.V. od 2001 do 2022 roku, demonstrując swoją zdolność do równoważenia przywództwa technologicznego z zarządzaniem strategicznym.

WIODĄCY LIDER TECHNOLOGICZNY TRADEPLACE

W swojej nowej roli kierownika ds. technologii Jean-Noel Thibault będzie nadzorował aspekty architektoniczne naszych rozwiązań i środowiska IT. Do jego obowiązków należeć będzie rozwój narzędzi, metodologii i systemów wsparcia, które mają kluczowe znaczenie dla naszego rozwoju. Współpracując z właścicielami rozwiązań i dyrektorem generalnym, Jean-Noel zdefiniuje mapę drogową dla rozwiązań Tradeplace i poprowadzi naszą innowacyjną podróż.

Tradeplace Organisational Set-up
Karel van der Horst, dyrektor generalny Tradeplace B.V., powiedział: "Z przyjemnością witamy Jeana-Noela Thibaulta w Tradeplace B.V. Jego bogate doświadczenie i wizjonerskie podejście doskonale pasują do naszego zaangażowania w innowacje technologiczne i rozwiązania zorientowane na klienta. Wierzymy, że jego przywództwo odegra kluczową rolę w kształtowaniu naszych przyszłych przedsięwzięć.