Veel gestelde vragen

Algemeen

OVER TRADEPLACE

V: Wat is Tradeplace?
A:
Tradeplace is een onafhankelijk elektronische business-to-business marktplaats voor fabrikanten en detailhandelaren van huishoudelijke apparaten en consumenten elektronica producten in Europa. De deelnemende fabrikanten zijn BSH Hausgeräte GmbH, Electrolux Home Products, Whirlpool Europe, Indesit Company, TP vision en Philips Personal Health Europe. Tradeplace wil een elektronische marktplaats voor de industrie van huishoudelijke apparaten en consumenten elektronica producten in heel Europa ontwikkelen, die tot doel heeft de dienstverlening aan de detailhandel te verbeteren. Tradeplace heeft als doel de toeleveringsketen efficiënter te laten functioneren en tegelijkertijd de elektronische communicatie tussen fabrikanten en detailhandelaren te verbeteren.

V: Wat heeft Tradeplace te bieden?
A:
Voor het eerst in de Europese industrie van huishoudelijke apparaten en consumenten elektronica producten maakt Tradeplace de toegang tot de bestaande internetsites van de deelnemende ondernemingen mogelijk voor detailhandelaren door middel van een gemeenschappelijke homepage.

  • Detailhandelaren hoeven niet langer in- en uit te loggen op de afzonderlijke platforms.
  • Zij kunnen onmiddelijk toegang tot de homepage krijgen door middel van een internetbrowser en productinformatie zoeken, de beschikbaarheid van producten vaststellen en orders plaatsen.
  • Detailhandelaren kunnen hun eigen systemen rechtstreeks op de homepage aansluiten door middel van de XML-internettechnologie. XML staat voor Extensible Markup Language en is een standaard die de communicatie kan verzorgen tussen verschillende IT-systemen via het internet.

V: Waarom is Tradeplace gelanceerd?
A:
Er bestaat een groeiende behoefte bij detailhandelaren om gemakkelijk en snel met fabrikanten te kunnen communiceren.

BSH Hausgeräte GmbH, Electrolux Home Products, Whirlpool Europe, Indesit Company en Philips Personal Health Europe zijn uitgesproken voorstanders van het bereiken van een grotere gemeenschappelijkheid en standaardisering van de B2B-systemen bij alle fabrikanten van huishoudelijke apparaten en consumenten elektronica producten.

Veel fabrikanten investeren al in internetsystemen die geïntegreerd kunnen worden met hun ERP-systemen, zodat real-time, up-to-date informatie aangeboden kan worden. Het doel van Tradeplace is om deze fabrikanten te helpen hun investeringen optimaal te benutten en de standaardisering geleidelijk aan verder te perfectioneren.

Vr: Hebben fabrikanten al belangstelling getoond om zich bij Tradeplace aan te sluiten?
A:
Het is nog te vroeg om hier nu al iets over te zeggen, maar gezien de voordelen van deelname aan met Tradeplace verwachten we zeker veel belangstelling in de nabije toekomst, en verwelkomen wij alle potentiële deelnemers.

V: Wat is het verschil tussen deze marktplaats en andere?
A:
Tradeplace streeft er naar haar aanbod van dat van andere marktplaatsen te onderscheiden door rechtstreeks toegang te verschaffen tot een groot aantal vooraanstaande consumentenmerken en up-to-date informatie, dankzij de real-time ERP-integratie met fabrikanten.
De aanpak van Tradeplace bevordert de standaardisering van processen en de verwerking van transacties voor de industrie van huishoudelijke apparaten en consumenten elektronica producten, zoals bijvoorbeeld één enkele verificatie voor detailhandelaren; het gebruik van productinformatie volgens de PI-certified standaard is vastgesteld (standaard XML system-to-system-transacties). Tenslotte zal dit elektronische handel in de industrie aanzienlijk stimuleren.

TECHNOLOGIE

V: Hoe worden mijn gegevens beschermd? Is Tradeplace beveiligd?
A: 
Alle gegevens op Tradeplace zijn beveiligd en worden beschermd door secure-server- versleutelingstechnologie, procesbesturingen en afscherming van gegevens.

V: Geeft Tradeplace mijn gegevens aan andere deelnemers door?
A:
 Tradeplace geeft informatie betreffende orders van een detailhandelaar aan een fabrikant aan geen enkele andere deelnemer van Tradeplace door.

V: Moeten detailhandelaren op een nieuw ERP-systeem overgaan om aan Tradeplace te kunnen deelnemen?
A:
 Nee. Voor de gewone toegang is een internetaansluiting al voldoende.
Voor een system-to-system-toegang zal het nodig zijn om op een nieuw ERP-systeem over te gaan om aan Tradeplace te kunnen deelnemen. De integratie van dit nieuwe systeem is een eenmalige inspanning, waarna elke deelnemer met elke andere deelnemer kan communiceren, ongeacht welke toepassing en/of ERP-systeem wordt gebruikt. Tradeplace zal de technische specificaties verschaffen om de integratie in de site te vergemakkelijken.

V: Hebben de deelnemers die via Tradeplace orders opgeven een on-site veiligheidsbesturing nodig voor het beheer van id’s, wachtwoorden en machtigingen?
A:
 Dit hangt af van het aantal organisaties dat inlogt en het aantal geregisteerde gebruikers, maar in elk geval garandeert Tradeplace de veiligheid van transacties op basis van secure-server-versleutelingstechnologie, procesbesturingen en afscherming van gegevens.

V: Wat beteketent dit voor XML?
A:
 XML (Extensible Markup Language) is een standaard die de communicatie verzorgt tussen verschillende IT-systemen via het Internet en waarmee ondernemingen op een gemakkelijke en kostenbesparende manier online transacties met hun klanten en partners kunnen afsluiten. XML-technologie levert ook geluid, beeld en andere gegevens via het web. Er zal een oplossing op basis van XML worden ingezet om bepaalde transacties via het internet af te handelen wanneer u Tradeplace gebruikt.

V: Wat gebeurt er met EDI?
A: Investeringen die fabrikanten en detailhandelaren in EDI hebben gedaan, zullen hun waarde blijven behouden. Tradeplace levert ofwel een alternatief ofwel een supplement voor EDI, afhankelijk van de prioriteiten en ontwikkelingsplannen van de handelspartners.

V: Zal Tradeplace links met andere elektrotechnische markten creëren?
A:
 Ja, Tradeplace heeft plannen om links met andere marktplaatsen te creëren als deze een waarde toevoegen aan de processen van onze deelnemers.

VOORDELEN EN ONDERSTEUNING

V: Wat zijn de voordelen voor mij als detailhandelaar als ik mij bij Tradeplace aansluit?
A: Tradeplace biedt de detailhandel een doeltreffende dienstverlening op basis van een gemakkelijke, en snelle toegang tot informatie en het afsluiten van transacties. Voor het eerst kunnen de producenten van huishoudelijke apparaten en consumenten elektronica en detailhandelaren toegang krijgen tot de bestaande internetsites van talrijke fabrikanten van huishoudelijke apparaten en consumenten elektronica producten via een gemeenschappelijke homepage. Zij hoeven niet langer in te loggen op de afzonderlijke platforms. Tradeplace vereenvoudigt de toegang voor detailhandelaren en geeft de richting aan voor verdere standaardisering van de informatieservice voor de industrie van huishoudelijke apparaten en consumenten elektronica producten. Tradeplace biedt detailhandelaren vanaf één website, met één wachtwoord toegang tot een schat aan informatie over zeer veel merken.

V: Hoe zal dit mij als fabrikant helpen?
A: 
Tradeplace verschaft fabrikanten van huishoudelijke apparaten een gemeenschappelijk platform om zo een betere dienstverlening aan detailhandelaren te kunnen bieden. Zij kunnen de investeringen die zij in extranet-toepassingen hebben gedaan beter benutten, bereiken zeer veel detailhandelaren en genieten het voordeel van een gemeenschappelijke toegang; en dat met een minimum aan inspanning.
De homepages van fabrikanten blijven bovendien onafhankelijk van systemen van andere fabrikanten. De gezamenlijke Call Center-service van Tradeplace verlost de fabrikanten van gecompliceerde en gespecialiseerde vereisten van online ondersteuning en zorgt voor een probleemloze en doeltreffende dienstverlening voor de klanten.

V: Is Tradeplace moeilijk in het gebruik?
A: 
In het geheel niet. Tradeplace is één enkel toegangspunt tot een schat aan informatie over talloze merken met slechts één gebruikersnaam en één wachtwoord. Detailhandelaren hebben slechts een internetaansluiting nodig om onmiddellijk te beginnen met het online zaken doen met fabrikanten van huishoudelijke apparaten.

V: Biedt u klanten ondersteuning aan?
A: 
Ja. Er is een gezamenlijk meertalig Call Center in het leven geroepen om klanten waar dan ook te helpen met het registratieproces en het gebruik van de diensten van Tradeplace.
Het gezamenlijke Call Center is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur. Telefonisten kunnen vragen in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Deens en Nederlands beantwoorden (andere Europese talen zullen vóór einde van het jaar worden toegevoegd). Deelnemers kunnen het gezamenlijke Call Center van Tradeplace bereiken per e-mail, telefoon, fax of via de pagina. Neemt u contact op via deze website.

Q: WHAT ARE THE BENEFITS FOR ME AS RETAILER OF JOINING TRADEPLACE?
A: Tradeplace provides retailers with efficient, quality customer service, based on easy, fast access to information and transactions 24 hours, 7 days per week.For the first time, household appliance producers and retailers can access the existing browser-based services of multiple household appliance and consumer electronics manufacturers via a common portal. No longer do they have to log in and out of the separate platforms. TradePlace simplifies access for retailers and sets a direction for further standardization of information services for the household appliances and consumer electronics industry. Tradeplace allows retailers to access from ONE web site, with ONE password to a wealth of information from multiple brands.

Q: HOW IS THIS GOING TO HELP ME AS A MANUFACTURER?
A: Tradeplace provides appliance manufacturers with a common platform to provide better services to retailers. They can leverage investments made in extranet applications, reach multiple retailers and take advantage of a shared entry point with minimum integration effort.Manufacturers’ portals also maintain independence from other manufacturers’ systems. Tradeplace’s Shared Call Center services relieve manufacturers of complicated and specialist on-line support requirements, providing a seamless and efficient service to customers.

Q: IS TRADEPLACE DIFFICULT TO USE?
A: Not at all. Tradeplace is a single point of access to a wealth of information from multiple brands with just one user ID and password. With just an internet connection, retailers can start doing business on-line with household appliance and consumer electronics manufacturers immediately.

Q: DO YOU PROVIDE CUSTOMER SUPPORT?
A: A multi-lingual e-service contactcenter has been established to support customers wherever they are during registration process and as they use the services of the Tradeplace. The e-service contactcenter is available Monday to Friday, from 09:00 to 17:00 CET. Multi-lingual operators can handle queries in the languages Dutch, English, French, German, Italian and Spanish. Participants can reach the Tradeplace e-service contactcenter by e-mail (helpdesk@tradeplace.com)

ZAKELIJKE INFORMATIE

V: Waarom is Tradeplace opgericht?
A:
 Tradeplace heeft voordelen voor detailhandelaren en voor fabrikanten van huishoudelijke apparaten als hulpmiddel om rechtstreekse contacten te onderhouden. Fabrikanten van huishoudelijke apparaten zoeken naar nieuwe wegen om de dienstverlening voor detailhandelaren te verbeteren, wat weer zal leiden tot een grotere tevredenheid bij de klant.. Detailhandelaren die zoeken naar het aanwenden van elektronische business-to-business-oplossingen vragen om gemeenschappelijke technologische standaards bij de fabrikanten.

V: Waar is Tradeplace werkzaam?
A:
 Gedurende het jaar 2001 zullen diensten worden geopend in 14 Europese landen; er bestaan geen plannen om deze ook buiten Europa uit te breiden. Voor een volledige lijst van merken en hun diensten per markt/land verwijzen wij naar tabel 1 (bijlage).

V: Wat is de partnerschapsstrategie van Tradeplace?
A:
 Onze partnerschapsstrategie stelt ons in staat nieuwe en geavanceerde technologie bij onze klanten brengen. Deze wordt meer ingegeven door criteria van klantgerichtheid dan door de exclusiviteit van het partnerschap. Zij is tevens gebaseerd op het aanbieden van kwaliteitsservice met gebruikmaking van standaardtechnologie in de industrie.

V: Is Tradeplace een commerciële samenvoeging van de deelnemende merken?
A:
 Nee, Tradeplace is een dienstverlener en haar rol heeft geen invloed op de handelsrelatie tussen fabrikanten en detailhandelaren.

V: Mikt de strategie van Tradeplace op specifieke marktsegmenten van de detailhandel?
A:
 Tradeplace streeft ernaar aan de behoeften van de detailhandel tegemoet te komen en daarom biedt zij oplossingen voor internet en system-to-system-oplossingen..

V: Is Tradeplace toegankelijk voor klanten?
A:
 Nee, Tradeplace is een business-to-business marktplaats. Het doel ervan is de relaties tussen detailhandelaren en fabrikanten te versterken door het uit de weg ruimen van ondoelmatigheden en barrières bij de distributie van huishoudelijke apparaten en consumenten elektronica producten.

V: Is Tradeplace toegankelijk voor alle distributeurs?
A:
 Ja, alle retailers in Europa van elke grootte en in elk bereik kunnen deelnemen aan Tradeplace.

V: Welke merken nemen deel?
A:
 AEG, Bauknecht, Bosch, Frigidaire, Ignis, Indesit, Marynen, Philips Personal Health, Siemens, Whirlpool, Zanker en Zanussi.

V: Hoe is het managementteam samengesteld?
A:
Het managementteam is samengesteld uit de bestaande organisaties van de oprichtende ondernemingen die medewerkers en competenties te leen hebben gegeven. Hun aanpak is gebaseerd op een gevarieerde en brede doorsnee van industrie, handel en technische ervaring. De belangrijkste leden van het managementteam zijn:

Jean-Noel Thibault
Digital Transformation Director EMEA
Electrolux Appliances AB

Fabio Ciarlantini
EDI Excellence EMEA Manager
Whirlpool Corporation

Alain Hollenthoner
Head of Sales Operations Europe
TP Vision Europe B.V.

Karel van der Horst
Regional Digital Officer Europe
BSH Hausgeräte GmbH

Koen van der Post
Tradeplace Operations Manager

 

INSCHRIJVEN VOOR TRADEPLACE

V: Hoe kan mijn onderneming deelnemen?
A: 
Detailhandelaren kunnen zich telefonisch inschrijven via het gezamenlijke Call Center van Tradeplace: (helpdesk@tradeplace.com). Fabrikanten die willen deelnemen aan Tradeplace dienen rechtstreeks contact op te nemen met één van de leden van het Management Team.

V: Moeten detailhandelaren betalen?
A: Op dit moment is er voor de Online Portal website geen vergoeding verschuldigd voor de service van Tradeplace voor de toegang tot de homepages van deelnemende merken.

V: Wat omvat het lidmaatschap ?
A: Ingeschreven gebruikers hebben toegang tot informatie en bestelsystemen die worden aangeboden door de verschillende fabrikanten van merken, zoals informatie over producten en de leverbaarheid, behandeling van orders, enz. Gebruikers kunnen tevens contact opnemen met het gezamenlijke Call Center van Tradeplace als er problemen zijn, of voor tips over de toegang tot diensten via het internet.

VAan welke activiteiten kan ik deelnemen?
A: De dienstverlening kan per merk verschillend zijn. Gewoonlijk bestaat de service die door de meeste merken wordt verleend uit: productinformatie (volgens het “PI Certified” formaat), prijsinformatie, leverbaarheid van het product, orderacceptatie, orderbehandeling, enz. Toekomstige diensten zullen onder andere bestaan uit real time system-to-system-verbindingen tussen de systemen van detailhandelaren en fabrikanten.