FAQ

Yleinen

TRADEPLACESTA

K: Mikä on Tradeplace?
V:
Tradeplace on itsenäinen sähköinen business-to-business-kauppapaikka kotitalouskoneiden ja kulutuselektroniikan valmistajille ja jälleenmyyjille Euroopassa. Sen perustivat BSH Hausgeräte GmbH, Electrolux Home Products, Whirlpool Europe, TP Vision ja Philips Personal Health Europe. Tradeplace kehittyy teollisuuden sähköiseksi yleiseurooppalaiseksi kauppapaikaksi, jonka tarkoituksena on parantaa jälleenmyyjiin kohdistuvaa asiakaspalvelua. Tradeplace pyrkii poistamaan tehottomuutta tavaran toimitusketjussa parantamalla sähköisiä kaupankäynnin yhteyksiä valmistajien ja jälleenmyyjien välillä.

K: Mitä hyötyä siitä on?
V:
Ensimmäistä kertaa eurooppalaisessa kodinkone- ja kulutuselektroniikkateollisuudessa, Tradeplace tarjoaa jälleenmyyjille pääsyn kolmen perustajayhtiön olemassa oleviin tietokonepohjaisiin palveluihin yhden yleisen portaalin kautta.

  • Jälleenmyyjien ei enää tarvitse kirjautua sisään ja ulos monessa eri paikassa.
  • He pääsevät portaaliin välittömästi Internetin kautta ja voivat etsiä tuotetietoja, tietoa laitteiden saatavuudesta samoin kuin he voivat tehdä tilauksia.
  • Aikaa myöten, jälleenmyyjät voivat liittää omat tilausjärjestelmänsä suoraan portaaliin, käyttäen XML internet teknologiaa.

K: Minkä takia Tradeplace perustettiin?
V:
Jälleenmyyjillä ja heidän kauppakumppaneillaan on kasvava tarve saada nopeasti ja vaivattomasti yhteys laitevalmistajiin.
BSH Hausgeräte GmbH, Electrolux Home Products, Whirlpool Europe, Indesit Company ja Philips Personal Health Europe, ponnistelevat voimakkaasti saadakseen aikaan suurempaa yhdenmukaisuutta ja standardisoida kaikkien kodinkoneiden valmisttajien B2B järjestelmissä. Itse asiassa, useat valmistajat investoivat jo nyt Internet järjestelmiin, jotka integroituvat heidän omiin järjestelmiinsä ajan tasalla olevien tietojen aikaansaamiseksi.

Tradeplacen tarkoitus on auttaa noita valmistajia hillitsemään kustannuksia ja vähitellen saada aikaan yhä suurempaa standardointia.

K: Ovatko jotkin valmistajat jo osoittaneet kiinnostusta liittyä Tradeplaceen?
V:
Sitä on vielä liian aikaista sanoa, mutta Tradeplaceen liittymisen edut tuntien odotamme todellakin mielenkiintoa lähitulevaisuudessa ja toivotamme tervetulleeksi kaikki mahdolliset osallistujat.

K: Miten tämä tiedon hakupaikka eroaa muista vastaavista?
V:
Tradeplace aikoo erottua muista tiedontarjoajista sillä edulla, tarjoamalla suoran pääsyn monien johtavien tuotemerkkien laadukkaisiin ja ajan tasalla oleviin tiedostoihin integroitumalla valmistajien kanssa ajantasa ERP järjestelmällä. Tradeplacen lähestymistapa tekee mahdolliseksi standardoida kodinkone- ja kulutuselektroniikkateollisuuden käyttämät järjestelmät, prosessit ja toimintaformaatit. Esimerkkeinä tästä ovat vain yksi jälleenmyyjien tarvitsema valtuutus; CECED :n määrittämä PI standardin käyttö ja standardi XML system-to-system toiminnot. Loppujen lopuksi tämä tulee dramaattisesti vähentämään sähköisten kaupankäyntiyrityksien integroitumista teollisuudessa.

EDUT JA TUKI

K: Mitä hyödyn jälleenmyyjänä liittyessäni Tradeplaceen?
V: 
Tradeplace tarjoaa jälleenmyyjälle tehokkaan ja laadukkaan asiakaspalvelun, joka perustuu helppoon, nopeaan tietoon ja toimenpiteisiin käsiksi pääsyyn 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa. Ensimmäistä kertaa kodinkoneiden valmistajilla ja jälleenmyyjillä on mahdollisuus käyttää useiden kodinkoneiden ja kulutuselektroniikan valmistajien olemassa olevia selainpohjaisia palveluja yleisen portaalin kautta.Ei enää sisään ja ulos kirjautumista monta kertaa eri paikoissa. Tradeplace yksinkertaistaa jälleenmyyjien pääsyä järjestelmään ja antaa suuntaa tuleville tietopalvelujen standardiscineille kodinkoneteollisuudessa. Tradeplace tarjoaa jälleenmyyjille pääsyn monien tuotemerkkien tiedon runsauteen YHDELTÄ web sivulta YHTÄ salasanaa käyttäen.

K: Mitä hyödyn tästä laitevalmistajana?
V: 
Tradeplace tarjoaa laitevalmistajille paikan, jossa tarjota parempia palveluja jälleenmyyjilleen. He voivat rajoittaa verkkotoiminnan sovellutuksiin kohdistuvia investointejaan, tavoittavat suuren määrän jälleenmyyjiä ja hyötyvät yhteisestä sisään kirjautumisesta pienin integrointiponnistuksin. Valmistajien portaalit säilyvät itsenäisinä, riippumattomina muiden valmistajien järjestelmistä. TradePlacen yhteiset Call Center palvelut vapauttavat valmistajat monimutkaisista ja erityisasiantuntemusta vaativista on-line tukijärjestelmistä tarjoamalla saumattoman ja tehokkaan palvelun niiden asiakkaille.

K: Onko Tradeplace vaikea käyttää?
V: 
Ei lainkaan. Tradeplace yksinkertaistaa jälleenmyyjien pääsyä järjestelmään ja antaa suuntaa tuleville tietopalvelujen standardisoinneille kodinkone- ja kulutuselektroniikkateollisuudessa. Tarvitaan vain Internet-liittymä, ja jälleenmyyjät voivat heti ryhtyä online-kaupankäyntiin kotitalouskoneiden ja kulutuselektroniikan valmistajien kanssa.

K: Onko teillä tukipalvelu?
V: 
Kyllä. Monikielinen yhteinen Call Center on perustettu tukemaan käyttäjiä missä tahansa rekisteröitymisen vaiheessa samoin kuin heidän käyttäessään Tradeplacen palveluja. Yhteinen Call Center on käytettävissä maanantaista lauantaihin, kello 09:00 – 17:00 Keski-Euroopan aikaa (CET). Monia kieliä osaavat operaattorit pystyvät vastaamaan kyselyihin englanniksi, saksaksi, ranskaksi, italiaksi, espanjaksi, tanskaksi ja hollanniksi (muut Euroopan kielet saadaan käyttöön ennen vuoden loppua). Liittyneet saavat yhteyden Tradeplacen yhteiseen Call Centeriin sähköpostilla (helpdesk@tradeplace.com)

YRITYS INFORMAATIO

K: Miksi Tradeplace on perustettu?
V:
 Tradeplace on hyödyllinen sekä jälleenmyyjille että kotitalouskoneiden valmistajille suoran yhteyden tarjoavana työkaluna. Kotitalouskoneiden valmistajat etsivät innovatiivisia tapoja parantaa jälleenmyyjiin kohdistuvaa palvelua, mikä puolestaan johtaa kuluttajien suurempaan ostokokemukseen. Jälleenmyyjät, jotka etsivät käyttöönsä sähköisiä business-to-business kauppatapoja, vaativat valmistajien käyttöön yleisiä teknisiä standardeja.

K: Missä se toimii?
V:
 Tradeplacen palvelut tavoittaa 8 Euroopan maassa vuoden 2001 joulukuusta lähtien. Lisää Euroopan maita liittyy mukaan vuoden 2002 aikana.

K: Mikä on jäsenyysstrategianne?
V:
 Jäsenyysstrategiamme tarkoituksena on tuoda uutta kehittyvää teknologiaa asiakkaillemme ja sen keskeisenä ajatuksena on ennemminkin asiakaskeskeisyys kuin valikoiva jäsenyys. Se perustuu myös laadukkaiden palvelujen tarjoamiseen teollisuus-standardista teknologiaa käyttäen.

K: Onko Tradeplace liiketoiminta tuottava osallistuville tuotemerkeille?
V:
 Ei, Tradeplace tuottaa palveluja ja sen rooliin ei kuulu tuottajien ja jälleenmyyjien väliseen kauppasuhteeseen puuttuminen.

K: Kohdistuuko strategianne johonkin tiettyyn markkinasegmenttiin vähittäismyynnissä?
V:
 TradePlacen tarkoituksena on palvella kaikkien kanavien tarpeita ja siksi se tarjoaa selaimiin perustuvia järjestelmästä toiseen meneviä ratkaisuja.

K: Voivatko kuluttajat käyttää Tradeplacea?
V:
 Eivät. Tradeplace on business-to-business kauppapaikka. Sen tarkoituksena on vahvistaa jälleenmyyjien ja valmistajien välisiä suhteita poistamalla tehottomuutta ja lisäarvottomia toimintoja kotitalouskoneiden ja kulutuselektroniikan jakelussa.

K: Voivatko kaikki tavarantoimittajat käyttää sitä?
V:
 Kyllä, kaikkialla sijaitsevat ja kaiken kokoiset eurooppalaiset tavarantoimittajat voivat osallistua Tradeplaceen.

K: Mitkä ovat osallistuvat tuotemerkit?
V: 
Bosch,Siemens, Whirlpool,Bauknecht ja Ignis.

K: Ketkä kuuluvat johtoryhmään?
V:
 Johtoryhmä on koottu toimihenkilöistä ja asiantuntijoista, jotka ovat “lainassa” olemassa olevista organisaatioistaan perustajayhtiöissä. Johtoryhmän asiantuntemus perustuu erilaiseen ja laajaan kaiken kattavaan teollisuuden, liike-elämän ja tekniikan asiantuntemukseen ja kokemukseen. Johtoryhmän avainhenkilöt ovat:

Jean-Noel Thibault
Digital Transformation Director EMEA
Electrolux Appliances AB

Fabio Ciarlantini
EDI Excellence EMEA Manager
Whirlpool Corporation

Alain Hollenthoner
Head of Sales Operations Europe
TP Vision Europe B.V.

Karel van der Horst
Regional Digital Officer Europe
BSH Hausgeräte GmbH

Koen van der Post
Tradeplace Operations Manager

 

TEKNOLOGIA

K: Ovatko tietoni suojattu? Onko Tradeplace turvallinen?
V: 
Kaikki Tradeplacessa olevat tiedot on suojattu turvajärjestelmällä, joka käsittää mm. salakirjoitusjärjestelmän ja palomuurin.

K: Voiko Tradeplace antaa tietojani muille käyttäjille?
V:
 Tradeplace ei anna jälleenmyyjän tilaustietoja kenellekään muulle Tradeplacen asiakkaalle/jäsenelle.

K: Tarvitseeko jälleenmyyjä uuden ERP-järjestelmän Tradeplaceen liittymiseksi?
V:
 Ei. Tavallinen internet liittymä riittää.Järjestelmästä järjestelmään liittyminen ei myöskään vaadi uutta ERP-järjestelmää. Järjestelmään liittyminen on yksi toimenpide ja mahdollistaa kaikkien mukanaolijoiden keskinäisen yhteydenpidon riippumatta heidän käyttämistään laitteista tai ERP-järjestelmistä. Tradeplace tarjoaa tekniikkansa helpottamaan liittymistä.

K: Tarvitsevatko Tradeplace käyttäjät apua pystyäkseen hallitsemaan tietojärjestelmää, salasanaa ja käyttöoikeutta ?
V:
 Se riippuu liittyvien järjestöjen koosta ja rekisteröityvien henkilöiden määrästä, mutta kaikissa tapauksissa Tradeplace takaa turvallisuuden, joka perustuu salakirjoitusmenetelmän käyttöön, prosessikontrolliin ja palomuureihin.

K: Mitä tämä merkitsee XML:lle?
V:
 XML on verkon standardityökalu, joka sallii yhtiöiden hoitaa helposti ja edullisesti liiketoimiaan asiakkaidensa ja liikekumppaniensa kanssa. XML-teknologia toimittaa myös ääni- video- ja muuta aineistoa kaikkialle Webissä. XML-systeemiin perustuva mallin avulla käsitellään tiettyjä toimintoja Tradeplacea käytettäessä.

K: Entä EDI?
<bv:< b=””>V: Valmistajien ja maahantuojien EDI:in tekemä sijoitus on jatkossakin arvokas Tradeplace tarjoaa joko vaihtoehdon tai täydennysosan sähköisen tietojen siirtojärjestelmään ottaen huomioon liikekumppanin edut ja kehityssuunnitelmat.

K: Linkittyykö Tradeplace tulevaisuudessa muihin kauppapaikkoihin?
V:
 Kyllä, Tradeplacen suunnitelmissa on linkittyä muihin kauppapaikkoihin edellyttäen, että niistä on hyötyä käyttäjillemme.

LIITTYMINEN TRADEPLACEEN

K: Kuinka yritykseni voi liittyä mukaan?
V: 
Jälleenmyyjät voivat rekisteröityä soittamalla Tradeplace Shared Call Centeriin tai täyttämällä kaavakkeen internetissä. (helpdesk@tradeplace.com)Kodinkoneiden valmistajien, jotka haluavat liittyä Tradeplaceen, tulisi ottaa yhteys suoraan tiimin jäseneen.K: Maksaako se jälleenmyyjille?
V:
 Tällä hetkellä liittyminen Tradeplacen portaaliin on maksutonta.

K: Mitä jäsenyys sisältää?
V:
 Rekisteröityneet käyttäjät saavat eri valmistajilta tietoa tuotteista, niiden saatavuudesta, tilaamisesta, tilauksen seurannasta jne. Käyttäjät voivat ottaa yhteyttä Tradeplace Share Centeriin myös ongelmatilanteissa tai saadakseen neuvoja Internet- palvelun käytössä.

K: Mihin toimintoihin pääsen mukaan?
V:
 Palvelut voivat vaihdella eri valmistajilla. Useimpien valmistajien tällä hetkellä tarjoamat palvelut ovat:Tuotetiedot, tuotteen saatavuus, tilaaminen, tilauksen seuranta jne. Tulevaisuudessa palveluun voi kuulua suora tietoliikenneyhteys reaaliajassa valmistajien ja jälleenmyyjien välillä.