FAQ

Obecně

O TRADEPLACE

Otázka: CO JE TRADEPLACE?
Odpoved: Tradeplace je nezávislý elektronický trh business-to-business (podnik – podnik) urcený pro evropské maloobchodní prodejce a výrobce domácích spotrebicu a spotrební elektroniky. Projektu se úcastní spolecnosti BSH Hausgeräte GmbH, Electrolux Home Products, Whirlpool Europe, TP Vision a Philips Personal Health Europe. Tradeplace se vyvine a stane se z nej celoevropský elektronický trh, jehož posláním bude zlepšení zákaznických služeb poskytovaných maloobchodním prodejcum. Cílem Tradeplace je odstranit neefektivní prvky dodavatelského retezce a zároven zlepšit elektronickou komunikaci mezi výrobci a distributory.

Otázka: CO NABÍZÍ?
Odpoved: Tradeplace nabízí maloobchodním prodejcum domácích spotrebicu a spotrební elektroniky podporu pri každodenním prodeji a poprodejních procesech.
Prostrednictvím webových stránek Tradeplace mají maloobchodní prodejci možnost získat snadný prístup k existujícím službám zúcastnených spolecností na bázi prohlížece. Mohou si zde overit celou škálu informací, napríklad cenu a dostupnost, ucinit objednávku a prohlédnout si informace o výrobcích.
Prostrednictvím webových stránek Tradeplace mají maloobchodní prodejci možnost získat snadný prístup k existujícím službám zúcastnených spolecností na bázi prohlížece. Mohou si zde overit celou škálu informací, napríklad cenu a dostupnost, ucinit objednávku a prohlédnout si informace o výrobcích.
Maloobchodní prodejci mohou rovnež pripojit své vlastní objednávkové systémy rovnou k portálu prostrednictvím internetové technologie XML.
Nabízené služby se mohou v jednotlivých zemích lišit. Podrobné údaje naleznete v cásti venované vaší zemi, oddíl registrace.

Otázka: Co je duvodem ke spuštení projektu Tradeplace?
Odpoved: Neustále se zvyšuje potreba snadné a rychlé komunikace maloobchodních prodejcu a obchodních partneru s výrobci.
Spolecnosti BSH Hausgeräte GmbH, Electrolux Home Products, Whirlpool Europe, Indesit Company a Philips Personal Health Europe jsou jednoznacnými zastánci dosažení vyšší shody a standardizace systému podnik – podnik všech výrobcu domácích spotrebicu a spotrební elektroniky.
Mnoho výrobcu již investuje do internetových systému, které integrují se svými systémy ERP, aby získávali aktuální informace v reálném case. Cílem Tradeplace je pomoci tem výrobcum zhodnotit tyto investice a dále pokracovat ve standardizaci.

Otázka: Vyjádrili již nekterí výrobci svuj zájem o úcast v Tradeplace?
Odpoved: Na tuto otázku ješte nelze odpovedet, ale vyjdeme-li z výhod, které s sebou pripojení k Tradeplace nese, mužeme bezpochyby v blízké budoucnosti ocekávat zájem a vítáme všechny prípadné úcastníky.

Otázka: JAKÝ JE ROZDÍL MEZI TOUTO BURZOU A JINÝMI BURZAMI?
Odpoved: Cílem Tradeplace je odlišit svou nabídku od nabídky ostatních burz prostrednictvím poskytnutí prímého prístupu k portfoliu predních znacek a kvalitním, aktuálním informacím díky integraci s ERP výrobcu v reálném case. Prístup Tradeplace usnadnuje systémy standardizace, procesy a formáty transakcí v prumyslu domácích spotrebicu a spotrební elektroniky, napríklad jednotné overení pro maloobchodní prodejce, využití normy PI (pro informace o výrobku) definované CECED a standardní transakce XML systém – systém. Tento postup v konecném výsledku výrazne sníží úsilí nutné pro integraci elektronického obchodu v rámci oboru.

VÝHODY A PODPORA

Otázka: JAKÉ VÝHODY MÁ PRO MNE, JAKO MALOOBCHODNÍHO PRODEJCE, ZAPOJENÍ DO TRADEPLACE?
Odpověď: Tradeplace poskytuje maloobchodním prodejcům efektivní, kvalitní zákaznické služby na bázi snadného nepřetržitého přístupu k informacím a transakcím 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Výrobci a maloobchodní prodejci domácích spotřebičů mohou vůbec poprvé získat přístup k existujícím službám na bázi prohlížeče poskytovaným více výrobci domácích spotřebičů a spotřební elektroniky prostřednictvím jednoho portálu. Již se nemusí přihlašovat do jednotlivých platforem a poté se z nich zase odhlašovat. Tradeplace zjednodušuje přístup maloobchodních prodejců k informačním službám pro průmysl domácích spotřebičů a spotřební elektroniky a určuje směr další standardizace v této oblasti. Tradeplace maloobchodním prodejcům umožní přístup k obrovskému množství informací od více značek z JEDNĚCH webových stránek, pomocí JEDNOHO hesla.

Otázka: JAK MI TRADEPLACE POMŮŽE JAKO VÝROBCI?
Odpověď: Tradeplace poskytuje výrobcům spotřebičů společnou platformu pro poskytování lepších služeb maloobchodním prodejcům. Mohou zhodnotit investice do extranetových aplikací, navázat kontakt s více maloobchodními prodejci a využívat výhody sdíleného přístupu a vyvíjet při tom minimální úsilí v oblasti integrace. Portály výrobců si rovněž zachovají samostatnost a nebudou závislé na systémech ostatních výrobců. Služby společného telefonního centra Tradeplace výrobce zbaví komplikovaných a specializovaných požadavků na podporu on-line a zákazníkům poskytnou bezproblémovou a efektivní službu.

Otázka: JE POUŽITÍ TRADEPLACE OBTÍŽNÉ?
Odpověď: Vůbec ne. Tradeplace představuje jednotný přístupový bod k obrovskému množství informací poskytnutých více značkami pouze pomocí jediného uživatelského ID a jediného hesla. Maloobchodní prodejci mohou pouze s pomocí internetového připojení začít okamžitě obchodovat s výrobci domácích spotřebičů a spotřební elektroniky on-line.

Otázka: POSKYTUJETE ZÁKAZNICKOU PODPORU?
Odpověď: Bylo vytvořeno vícejazyčné společné telefonní centrum, jehož cílem je poskytovat podporu zákazníkům bez ohledu na to, ve které fázi procesu registrace se nacházejí, a během použití služeb Tradeplace. Společné telefonní centrum je otevřeno v pondělí až pátek od 8:00 do 10:00 SEČ. Operátoři hovořící více jazyky jsou schopni odpovědět na dotazy v holandštině, angličtině, francouzštině, italštině a španělštině. Účastníci mohou kontaktovat společné telefonní centrum Tradeplace pomocí e-mailu (helpdesk@tradeplace.com).

OBCHODNÍ INFORMACE

Otázka: PROC BYLA SPOLECNOST TRADEPLACE ZALOŽENA?
Odpoved
: Tradeplace je vynikající prostredek pro maloobchodní prodejce i výrobce spotrebicu a slouží jako nástroj k zajištení prímého kontaktu v rámci oboru. Výrobci spotrebicu hledají inovacní zpusoby pro zlepšení služeb maloobchodním prodejcum, což následne povede ke zlepšení nákupních zkušeností zákazníku. Maloobchodní prodejci, kterí se snaží o prijetí elektronických rešení business-to-business (podnik – podnik), vyžadují, aby výrobci meli jednotný technologický standard.

 

Otázka: VE KTERÝCH ZEMÍCH JE TRADEPLACE K DISPOZICI?
Odpoved:  Tradeplace a jeho služby jsou nyní dostupné ve všech zemích západní Evropy. O rozšírení do dalších zemí se uvažuje.

Otázka: JAKÁ JE VAŠE STRATEGIE PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE?
Odpoved: Naše strategie partnerské spolupráce nám umožnuje prinášet našim zákazníkum nové a nove se objevující technologie a je zamerena spíše na orientaci na zákazníka než na pouhou partnerskou spolupráci. Rovnež je založena na poskytování kvalitních služeb pomocí standardních technologií oboru.

Otázka: SDRUŽUJE TRADEPLACE PODNIKÁNÍ ZÚCASTNENÝCH ZNACEK?
Odpoved: Ne, spolecnost Tradeplace je poskytovatelem služeb a její úloha nemá vliv na obchodní vztah mezi výrobci a maloobchodními prodejci.

Otázka: JE VAŠE STRATEGIE CÍLENÁ NA NEJAKÉ KONKRÉTNÍ SEGMENTY TRHU MALOOBCHODNÍHO PRUMYSLU?
Odpoved: Cílem Tradeplace je vyhovet potrebám všech kanálu maloobchodního prodeje, a proto nabízí rešení na bázi prohlížece a rešení systém – systém.

Otázka: JE PROJEKT TRADEPLACE OTEVREN SPOTREBITELUM?
Odpoved: Projekt Tradeplace je otevren všem stávajícím zákazníkum zúcastnených znacek, není otevren spotrebitelum. Jeho cílem je posílit vztahy mezi maloobchodními prodejci a výrobci odstranením neefektivnosti a aktivit, které nemají pridanou hodnotu, pri distribuci domácích spotrebicu a spotrební elektroniky.

Otázka: JE PROJEKT TRADEPLACE OTEVREN VŠEM DISTRIBUTORUM?
Odpoved:
 Ano, Tradeplace se mohou úcastnit evropští distributori jakékoli velikosti a rozsahu.

Otázka: KTERÉ ZNACKY SE ÚCASTNÍ?
Odpoved:
 AEG, Ariston, Arthur Martin Electrolux, Atlas, Balay, Bauknecht, Bosch, Constructa, Electrolux, Faure, Frigidaire, Husqvarna, Gaggenau, Ignis, Indesit, Laden, Lynx, Merloni, Neff, Parkinson Cowan, Rex, Scholtcs, Siemens, Tricity Bendix, Volta, Whirlpool, Zanker, Zanussi, Zoppas a Philips Personal Health Europe.

Otázka: KDO JE CLENEM RÍDÍCÍHO TÝMU?
Odpoved:
 Rídící tým je fuzí zamestnancu a kompetencí „vypujcených” z príslušných existujících organizací ve spolecnostech, které Tradeplace založily. Prístup týmu vychází z ruznorodého a širokého prurezu prumyslových, obchodních a technických zkušeností. Hlavními cleny našeho rídícího týmu jsou:

Jean-Noel Thibault
Digital Transformation Director EMEA
Electrolux Appliances AB

Fabio Ciarlantini
EDI Excellence EMEA Manager
Whirlpool Corporation

Alain Hollenthoner
Head of Sales Operations Europe
TP Vision Europe B.V.

Karel van der Horst
Regional Digital Officer Europe
BSH Hausgeräte GmbH

Koen van der Post
Tradeplace Operations Manager

 

TECHNOLOGIE

Otázka: JAK BUDOU MÉ ÚDAJE CHRÁNĚNY? BUDE PROJEKT TRADEPLACE BEZPEČNÝ?
Odpověď: Všechny údaje v Tradeplace jsou bezpečné a chráněné pomocí šifrovací technologie serveru, kontroly procesů a datovými firewally.

Otázka: BUDE TRADEPLACE MÉ ÚDAJE SDÍLET S DALŠÍMI ÚČASTNÍKY?
Odpověď: Tradeplace nebude sdílet informace související s objednávkami maloobchodních prodejců zadané jednomu výrobci s dalšími členy Tradeplace.

Otázka: MUSÍ MALOOBCHODNÍ PRODEJCI PŘEJÍT NA NOVÝ SYSTÉM ERP, ABY SE MOHLI TRADEPLACE ÚČASTNIT?
Odpověď: Ne. Společný přístup vyžaduje jen internetové připojení. Pro přístup systém – systém nebude nutné přecházet na nový systém ERP, aby bylo možné se Tradeplace zúčastnit. Integrace je jednorázový postup, který umožní každému účastníkovi komunikovat s jakýmkoli jiným účastníkem bez ohledu na to, jakou aplikaci nebo systém ERP používá. Tradeplace poskytne technické specifikace, které usnadní integraci s webovými stránkami.

Otázka: BUDOU ÚČASTNÍCI, KTEŘÍ OBJEDNÁVAJÍ PŘES TRADEPLACE, POTŘEBOVAT VLASTNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO ADMINISTRÁTORA, KTERÝ BUDE SPRAVOVAT IDENTIFIKACI UŽIVATELE, HESLA A OPRÁVNĚNÍ?
Odpověď: To záleží na velikosti organizací, které se přihlašují, a počtu registrovaných osob, ale Tradeplace ve všech případech zajišťuje bezpečnost transakcí na základě šifrovací technologie serveru, kontroly procesů a datových firewallů.

Otázka: CO TO ZNAMENÁ PRO XML?
Odpověď: XML (rozšiřitelný značkovací jazyk) je standardní internetový nástroj, který umožňuje společnostem provádět snadno a efektivně transakce on-line se svými zákazníky a partnery. Technologie XML rovněž přenáší zvuková, obrazová a další data přes internet. Pro provedení některých transakcí přes internet pomocí Tradeplace bude využito řešení na bázi XML.

Otázka: JAK JE TO S EDI?
Odpověď: Investice výrobců a distributorů do EDI budou mít i nadále velkou cenu. Tradeplace poskytne buď alternativu k EDI, nebo EDI doplní, a to v závislosti na prioritách obchodních partnerů a jejich plánů rozvoje.

Otázka: BUDE TRADEPLACE ODKAZOVAT NA DALŠÍ TRHY?
Odpověď: Ano, Tradeplace plánuje, že bude obsahovat odkazy na další trhy, pokud přidají hodnotu dodavatelskému řetězci našich členů.

ČLENSTVÍ V TRADEPLACE

Otázka: JAK SE MÁ SPOLEČNOST MŮŽE STÁT ČLENEM?
Odpověď: Maloobchodní prodejci se mohou telefonicky registrovat prostřednictvím společného telefonního centra Tradeplace nebo pomocí (helpdesk@tradeplace.com) na těchto webových stránkách. Výrobci, kteří se chtějí stát členem TradePlace, by měli kontaktovat přímo členy řídícího týmu.

Otázka: MUSÍ MALOOBCHODNÍ PRODEJCI PLATIT?
Odpověď: Všechny služby, kromě poprodejních, jsou zdarma. Podrobné údaje o poprodejních službách najdete v části registrace.

Otázka: CO ČLENSTVÍ ZAHRNUJE?
Odpověď: Registrovaní uživatelé mají přístup k informacím a transakčním službám nabízeným výrobci různých značek, jako jsou informace o výrobku a jeho dostupnosti, zadávání a sledování objednávek atd. Uživatelé mohou rovněž kontaktovat společné telefonní centrum Tradeplace, které jim napomůže při řešení problémů a poradí jim, jak získat přístup ke službám přes internet.

Otázka: JAKÝCH AKTIVIT SE MOHU ÚČASTNIT?
Odpověď: Služby jednotlivých značek se mohou lišit. Většina značek v současné době nabízí tyto služby: informace o produktu (certifikovaný formát PI), dostupnost výrobku, zadávání objednávek, sledování objednávek atd. Budoucí služby budou zahrnovat spojení systém – systém mezi systémy distributorů a výrobců v reálném