PRIPOJIŤ

Vitajte na stránke Priame pripojenie k Tradeplace (Tradeplace Direct Connection).

Ak ste predajca so svojím vlastným systémom ERP alebo predajca, ktorý využíva softvérové riešenia dodávateľa softvéru*, ktorý je prepojený s Tradeplace a hľadáte možnosť objednávania v reálnom čase a bezplatné dostupné služby, táto služba vás bude určite zaujímať.

Interakcia medzi predajcami a výrobcami nemôže byť jednoduchšia: pomocou integrácie štandardizovaného rozhrania XML sa váš vlastný systém ERP priamo pripojí k systému konkrétneho výrobcu. Tým budete mať k dispozícii aktualizované informácie o výrobku podľa normy PI, môžete si v reálnom čase overiť dostupnosť produktov a zadať objednávky, a to vrátane okamžitého potvrdenia objednávky. To sa dá jednoducho skompletizovať spoločne s vlastným systémom na spracovanie objednávok. K dispozícii je množstvo správ, ktoré môžete použiť. Najlepšie však je, že vy a vaši kolegovia budete naďalej pracovať so svojím vlastným systémom ako predtým, bez toho, že by ste potrebovali akékoľvek doplnkové školenie.

Priame prepojenie k Tradeplace umožňuje komunikáciu prostredníctvom XML medzi systémami výrobcu a zákazníckym obchodným systémom (ERP) v reálnom čase. Poskytuje tým riešenie vybudované na internetových normách de facto na zjednodušenie dodávateľských postupov a podporuje kompletný postup spracovania objednávky, od kontroly dostupnosti produktu až po oznámenie o dodávke. Transakcie sa vykonávajú v reálnom čase, čo je ideálne pre spracovanie objednávky/požiadavky v mieste predaja, pretože sa komunikuje s finálnym zákazníkom.
Prístup je pre vás k dispozícii 24 hodín počas 7 dní, pre celý sortiment produktov, čo umožňuje rýchlejšie spracovanie obchodných transakcií, a čo zase zvýši účinnosť vašej spoločnosti v podnikaní na moderných trhoch.
Vzhľadom na vykonávanie postupov v reálnom čase môžete prepojiť svoje internetové stránky so stránkou Priame prepojenie (Direct Connection) a dosiahnuť tak okamžité objednávanie a možnosť overenia disponibility produktov. Priame prepojenie k Tradeplace spĺňa všetky požiadavky normy CECED Product Information (PI – informácie o produkte).
Vzhľadom na to, že stačí jedno pripojenie, aby ste mali prístup k mnohým informáciám svojich dodávateľov, ktorí sú pripojení k Tradeplace, znížia sa tým vaše náklady a pokiaľ plánujete budúce migračné projekty, pretože bude potrebné iba jedno migračné prepojenie.
Pripojte sa raz a komunikujte so všetkými dodávateľmi, ktorí sú na Tradeplace! Keďže všetci výrobcovia dodržiavajú rovnakú normu, budete potrebovať iba jednu realizáciu pre všetkých výrobcov. Štandardizáciou komunikácie so všetkými zúčastnenými výrobcami/značkami sa dosiahne zníženie nákladov na realizáciu.
Priame pripojenie k Tradeplace ponúka jedinečné riešenie, ktoré zdieľajú a spoločne rozvíjajú všetci účastníci Tradeplace.
V porovnaní s EDI:
– Nevyžaduje sa režim hromadného zadania, ale k dispozícii je internetová komunikácia v reálnom čase, ktorá poskytuje rýchlejšiu odpoveď na požiadavky zákazníka
– K dispozícii je viac typov správ (napr. kontrola dostupnosti)
– Neexistujú náklady na prepravu tradexml, využívanie aplikácie Priame spojenie je pre zákazníkov Tradeplace bezplatné.
– Môže byť jednoducho pripojený na niekoľko softvérových systémov
– Informácie o cenách v reálnom čase

V súčasnosti môžu službu Priame spojenie k Tradeplace poskytovať zúčastňujúci sa výrobcovia v nasledujúcich krajinách: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Ruská federácia, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo. Onedlho pribudnú Grécko a Maďarsko.

Zúčastnení výrobcovia, ktorí sú k dispozícii v celej Európe sú:
BSH Hausgeräte GmbH
Electrolux Major Appliances
Philips Personal Health
TP Vision
Whirlpool Europe
Spojenom kráľovstve je služba Priame pripojenie okrem toho k dispozícii pre spoločnosti:
Aga Rangemaster
Beko
Coolectric / Liebherr UK
Glen Dimplex Home Appliances
Haier UK
Hoover Candy
LG Electronics UK
Miele Company
Samsung Electronics UK
Smeg UK

Nezabudnite: používanie tejto vynikajúcej služby je pre vás bezplatné!