SLUŽBA RIADENIA INFORMÁCIÍ O VÝROBKOCH

Služba Riadenia Informácií o Výrobkoch (SRIV) je schopnosť Online Tradeplace poskytovať údaje spojené s technickými špecifikáciami výrobkov. Možnosť SRIV umožňuje exportovať informácie o výrobkov v rôznych normách, o formátoch, šablónach a požadovanej metóde prepravy.
Prostredníctvom www.tradeplace.com si teraz môžete stiahnuť informácie o výrobkoch v elektronickej forme s nasledujúcimi možnosťami:

1. Zvoliť želanú značku v rámci každého výrobcu
2. Zvoliť želanú kategóriu výrobku alebo všetky kategórie
3. Odporučiť uprednostnenú metódu prepravy
4. Uložiť skopírovaný profil pre budúce žiadosti
5. Rozvrhnúť skopírovanú žiadosť
6. Skopírovať žiadosť vo formáte excel.

Táto služba je bezplatná!

Postupujte podľa pokynov pri registrácii. Ihneď po registrácii si budete môcť už o niekoľko dní stiahnuť informácie o výrobkoch v elektronickej forme!